Schoonmaakbedrijf Wösten F&M is overgenomen door Schoonmaakbedrijf Klien B.V. op 1 januari 2017.

Frits Wösten heeft na verkoop van zijn schoonmaakactiviteiten een concurrentie- en ronselbeding getekend en mag derhalve de komende 10 jaar op geen enkele wijze in concurrentie treden met schoonmaakbedrijf KLIEN BV.


Artikel 8: Concurrentie en ronselbeding

8.1 Verkoper (Wösten F&M BV) alsmede de heer F. Wösten verplicht zich jegens Koper om gedurende een periode van 10 jaar na datum ondertekening van de Koop- en samenwerkingsovereenkomst, geen activiteiten, al dan niet met gebruikmaking van de bij de Koop- en samenwerkingsovereenkomst overgedragen goodwill en knowhow, te ontplooien, waarbij zij direct of indirect in concurrentie zou kunnen treden met Koper. Door mede-ondertekening van de Koopovereenkomst verklaren zowel de heer F. Wösten als Wösten Holding B.V. zich uitdrukkelijk akkoord met deze bepaling voor zover deze betrekking heeft op een aan hem c.q. haar gelieerde vennootschap dan wel op de heer F. Wösten privé.


Indien u activiteiten aantreft door Frits Wösten inzake schoonmaakwerkzaamheden dan verzoeken wij u vriendelijk doch dringend schoonmaakbedrijf KLIEN BV hierover te informeren.

Voor meer informatie: